Rakel acadèmia de cant està situada a Tarragona.
Acadèmia especialitzada en la tècnica vocal ESTILL VOICE TRAINING, tècnica de reconegut
prestigi internacional.
Hi ha diferents formacions:
Classes col·lectives, classes individuals, piano per a cantants, posada en escena, puzle vocal
d’estils, puzle vocal de cançons de teatre musical … a més de cursos esporàdics.
Dotem als alumnes de les eines necessàries per a ser autosuficients.