REPRESENTACIÓ DAVANT LES INSTITUCIONS

Treballem per difondre la tasca de les nostres escoles. Assolir reconeixement general i davant les institucions és una de les nostres fites.
Dignificar pública i professionalment les escoles de música d’EMACAT, millorant les condicions del marc legal i laboral i actuar, si s’escau, com a interlocutor vàlid davant organismes i persones, públics o privats, per a defensar els interessos dels Associats formen part de les nostres tasques.