“La Clau. Centre d’Expressió Musical”, va obrir les seves portes el
setembre del 2016, situada a la població del Vallès Oriental de La
Garriga.
La nostra escola de música està especialitzada en nens d’altes
capacitats, però també tenim alumnes amb autisme, síndrome d’Asperger,
invidents i també alumnes que no requereixen cap mena d’actuació
especial. Som una escola inclusiva.
El nostre mètode d’ensenyar la música es basa en respectar la velocitat
i ritme d’aprenentatge de cada alumne, en les classes individuals, i en
les classes grupals de llenguatge, no desvinculem la teoria musical de
la pràctica, utilitzant una adaptació del mètode de l’anàlisi de Schenker.
Creiem que és important formar part de la “tribu” dels nostres alumnes,
entenent “tribu” com a persones que formen part del cercle de relació de
l’alumne, els docents, l’entorn i la família.
El nostre lema és: l’alumne és el PROTAGONISTA.”